Av. Gülce Akkaya

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi


İstanbul Barosu


İngilizce, Almanca
g.akkaya@akkayapartners.com

ÇALIŞMA ALANLARI

Mali Hukuk
Vergi ve Gümrük Uyuşmazlıkları
İdare Hukuku