Av. Okşan Özkan

Lisans – Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Yüksek Lisans –Bahçeşehir Üniversitesi Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı


İstanbul Barosu


İngilizce
o.ozkan@akkayapartners.com

2007 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden onur derecesiyle mezun olan Okşan Özkan, lisans eğitimine müteakip aynı üniversitenin Özel Hukuk Yüksek Lisans Programına dahil olmuş ve 2010 yılında tezini yayınlayarak LL.M master derecesine sahip olmuştur.

2008 yılında İstanbul Barosu'na kaydolan Okşan Özkan, meslek hayatına Türkiye’nin saygın hukuk bürolarından birinde başlamış ve burada yasal stajını tamamladıktan sonra 2 yıl avukat olarak görev almaya devam etmiş; tahkim, dava takibi ve hukuki danışmanlık alanlarında tecrübe kazanmıştır. 2010 yılında uluslararası bir danışmanlık firmasının bünyesine katılarak 7 yıl boyunca hukuki danışmanlık hizmeti sunmuştur. Buradaki rolü esnasında ağırlıklı olarak otomotiv, enerji, inşaat ve perakende başta olmak üzere çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren şirketlere ticaret hukuki danışmanlığı sunmuş; ayrıca hukuki özel inceleme, yeniden yapılandırma, yatırım alma, birleşme devralma işlemlerini yürütmüştür. 2017 yılında otomotiv sektöründe bir holdinge Hukuk Müşaviri olarak katılmış ve 2 yıl boyunca şirket avukatlığı görevini üstlenmiştir.

Okşan Özkan'ın Ticaret ve Şirketler Hukuku, İş Hukuku, Enerji Hukuku ve Sözleşme Hukuku alanlarında uzmanlığı bulunmaktadır. İleri derecede İngilizce bilmektedir ve bu dilde yeminli tercümanlık yapmaktadır