Av. Serpil Akkaya

Lisans – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Seminer Çalışmaları – Philips Üniversitaet- MarburgLisans – Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Seminer Çalışmaları – Philips Üniversitaet- Marburg


Ankara Barosu


Almanca
ÇALIŞMA ALANLARI

Ticaret Hukuku
İdare Hukuku
Kamu İhale Hukuku
Vergi Hukuku
Finans Hukuku