İŞ HUKUKU

Yerli ve yabancı kurumsal müvekkillerimize; iş davalarında temsil, iş sözleşmelerinin akdedilmesi ve feshi, üst düzey yönetici tazminat paketleri, yabancı personel için çalışma ve oturma izinleri alınması gibi istihdama ilişkin her konuda ve aşağıda yer alan konularda hukuki hizmet sağlamaktayız.  

 •     İş güvenliği ve sağlığı
 •     İş hukuku danışmanlığı
 •     Disiplin işlemleri
 •     Eğitim programları
 •     Hatalı iş akdi sonlandırma ve haksız yere işten çıkarma
 •     İnsan kaynakları bölümlerine hukuki danışmanlık
 •     İş sözleşmeleri, personel yönetmelikleri ve şirket prosedürleri
 •     İşçi tazminatları
 •     İşçi ve taşeron ihtilafları
 •     Şirket içi soruşturmalar
 •     Yabancı personel işlemleri