BİRLEŞME VE DEVRALMALAR

Akkaya & Partners, şirketlerin alım-satım ve bütünleşme süreçlerinin her aşamasında aşağıdaki hizmetleri sunmaktadır:

  • Hukuki ve vergisel özel inceleme çalışmaları
  • Hisse devir sözleşmesi, hissedarlar sözleşmesi ve diğer hukuki belgelerin hazırlanması, revize edilmesi müzakeresi ve imza süreçlerinin yürütülmesi
  • Yabancı yatırımlar ve ortak girişimlerin kurulması
  • Ara dönem faaliyetlerinin organizasyonu ve yönetilmesi
  • Düzenleyici kurumlarla ilişkilerin yürütülmesi
  • Alım-satım sürecinin son aşaması olan kapanış işlemlerinin gerçekleştirilmesi
  • Kapanış sonrası destek ve bütünleşme süreçlerinde destek sağlanması