FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Akkaya &  Partners fikri mülkiyet alanında yerli ve yabancı sermayeli şirketlere ve gerçek kişilere yetkili marka ve patent vekillerinden oluşan ekibiyle danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu kapsamdaki hizmetlerimiz aşağıdaki gibidir:

  •     Fikri mülkiyete ilişkin idari süreçlerde temsil
  •     Fikri mülkiyete ilişkin hukuk davalarının yürütülmesi
  •     Tahkim ve arabuluculuk
  •     Fikri mülkiyet haklarının tescili ve idamesi
  •     Fikri mülkiyet haklarına ilişkin lisans, devir ve temlik sözleşmelerinin hazırlanması ve incelenmesi
  •     Marka, patent ve tasarım portföylerinin yönetimi