UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

Müvekkillerimizi, hukuki uyuşmazlıkların alternatif ve dava yoluyla çözüm süreçlerinin her aşamasında temsil etmekteyiz. Bu kapsamda, hukuki uyuşmazlıklar alanında hizmet sunduğumuz konulardan bazıları aşağıdaki gibidir:

  •     Sulh çözümleri ve müzakereleri
  •     Arabulucuk faaliyetleri
  •     Temyiz mahkemeleri
  •     Tahkim süreçleri
  •     Ticari davalar
  •     Kıymetli evraka ilişkin davalar
  •     Sahtecilik, yolsuzluk ve mal varlığı geri alınması davaları
  •     Mevzuata ilişkin anlaşmazlıklar
  •     İdari davalar