VERGİ HUKUKU VE MALİ HUKUK

Akkaya & Partners, vergi hukuku konusunda uyuşmazlıkların ve vergi incelemelerinin en başından sonuç aşamasına kadar tüm süreçlerde hukuki danışmanlık hizmetleri vermektedir. Bu kapsamda vergi hukuku ekibimiz tarafından genel olarak aşağıdaki hizmetler sunulmaktadır:

  •     Vergi uyuşmazlıklarının yürütülmesi
  •     Vergi davalarının yargısal aşamada çözümü
  •     Vergi uyuşmazlıklarının idari aşamada çözümü (rapor değerlendirme komisyonlarındaki dinlenmeler, tarhiyat öncesi ve sonrası uzlaşma ve pişmanlık)
  •     Vergi ceza hukukuna ilişkin idari ve adli yargıdaki davaların yürütülmesi
  •     Gümrük uyuşmazlıklarına ilişkin idari ve yargısal süreçlerin yürütülmesi
  •     Uluslararası vergi hukukuna ilişkin danışmanlık hizmeti verilmesi
  •     Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı