Akkaya & Partners, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren yerli ve yabancı müvekkillerine uzman avukat kadrosu ve danışmanları vasıtasıyla hukuki danışmanlık hizmeti sunmakta olan bir hukuk bürosudur. Uzman avukatlardan ve deneyimli akademisyenlerden oluşan nitelikli ve güçlü bir ekibi bünyesinde barındırmakta ve bu yetkin kadrosu sayesinde müvekkillerine İngilizce, Almanca, İtalyanca ve Fransızca dillerinde hizmet vermektedir.

Akkaya & Partners; şirketler hukuku, birleşme ve devralmalar, sözleşme hukuku, vergi hukuku, mali hukuk, iş hukuku, enerji hukuku, gayrimenkul hukuku, regülasyon, telekomünikasyon hukuku, bankacılık ve finans hukuku, fikri mülkiyet hukuku ve uyuşmazlıkların çözümü başta olmak üzere hukukun her alanında faaliyet göstermektedir. Faaliyet gösterilen alanlarda davaların vekil sıfatıyla takibinin yapılması, karşılaşılan hukuki sorunlarla ilgili mütalaa verilmesi, çeşitli sözleşmelerin oluşturulması ve düzenlenmesi, mali, iktisadi ve hukuki risk analizlerinin yapılması gibi hizmetlerin yanı sıra, profesyonellerden oluşan gruplara hukuki ve mali konularda seminerler de düzenlemektedir. Özel uzmanlık gerektiren konularda akademisyenlerden danışmanlık hizmeti almakta olan Akkaya & Partners, yerli ve yabancı diğer hukuk büroları ve kurumlarla çözüm ortaklığı temelinde işbirliği içindedir.

Akkaya & Partners; müvekkillerinin menfaatlerini koruyarak ihtiyaçlara hızlı, etkili ve stratejik çözümler getirmeyi amaçlamaktadır. Bunu yaparken müvekkillerinin faaliyet gösterdikleri sektör dinamiklerini de göz önünde bulundurarak onların ticari başarısı ve devamlılığı için gerekli hukuki altyapıyı oluşturmak ve takibini sağlamak Akkaya & Partners’ın önceliğidir. Bu yaklaşım, Akkaya & Partners’a turizm, telekomünikasyon, enerji, otomotiv, madencilik, havacılık, inşaat, tekstil ve gıda gibi muhtelif sektörlerde faaliyet gösteren yerli ve çok uluslu şirketlerden oluşan müvekkil çevresi oluşmasını sağlamıştır. Büromuz, hizmetlerini müvekkillerimizin değişen ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirmeye ve yenilikçi, kaliteli hizmetler sunmaya kararlıdır.